Egedius, Halfdan (1877 – 1899)

Kunstmaler, f. i Drammen, ble 8 år gammel opptatt ved Bergsliens malerskole og to år senere ved Kunst- og Håndverksskolen. Senere elev hos Harriet Backer, Zahrtmann i København og Whistler i Paris. En av sin generasjons betydeligste kunstnere, rikt representert med malerier og tegninger i Nasjonalgalleriet. Hans bidrag til den illustrerte utgave av Snorre Sturlasons Kongesagaer (1896-99) står, ved siden av Werenskiolds, som det fremste norsk kunst har frembragt på dette felt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet