Egedius, Halfdan (1877 – 1899)

Kunstmaler, f. i Drammen, ble 8 år gammel opptatt ved Bergsliens malerskole og to år senere ved Kunst- og Håndverksskolen. Senere elev hos Harriet Backer, Zahrtmann i København og Whistler i Paris. En av sin generasjons betydeligste kunstnere, rikt representert med malerier og tegninger i Nasjonalgalleriet. Hans bidrag til den illustrerte utgave av Snorre Sturlasons Kongesagaer (1896-99) står, ved siden av Werenskiolds, som det fremste norsk kunst har frembragt på dette felt.

Cookies | Personvern

bn