Egidius, George Fredrik (1800 – 1856)

En av Drammens største trelasthandlere på 1830-tallet, f. på Sjælland, fra 1825 bosatt i Drammen. Drev eksport av trelast og import av korn samt vanlig krambod. Branndirektør 1834-41, medlem av Trelasthandlerdirektionen. Medlem av Det Musikalske Selskab, tok i 1830-årene initiativet til soireer med dans. Flyttet 1841 til Amsterdam hvor han døde som norsk konsul.

Cookies | Personvern

bn