Egidius, George Fredrik (1800 – 1856)

En av Drammens største trelasthandlere på 1830-tallet, f. på Sjælland, fra 1825 bosatt i Drammen. Drev eksport av trelast og import av korn samt vanlig krambod. Branndirektør 1834-41, medlem av Trelasthandlerdirektionen. Medlem av Det Musikalske Selskab, tok i 1830-årene initiativet til soireer med dans. Flyttet 1841 til Amsterdam hvor han døde som norsk konsul.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet