Eiendomsskatt

ble innført i Drammen ved lov av 7. september 1854. Skatten var oppr. «40 Skilling aarlig af hver 100 Speciedalers Taxtsum», dvs. 1/3 prosent av eiendomstaksten. Fra 1878 ble skatten øket til 4,2 promille. I 1995 vedtok Drammen bystyre å avskaffe eiendomsskatten. Den utgjorde da 2 promille av et grunnlag på 70% av den antatte verdi ved fritt salg fastsatt ved en taksering som ble foretatt i 1987.

Cookies | Personvern

bn