Eier, Sigfred Loe (3.4.1901 – 1973)

Redaktør og forfatter, f. i Kristiania, kom som barn med sin far Carl Christoffersen til Svelvik hvor han i 1919 ble medarbeider i farens avis, Svelviksposten. Fra 1922 bosatt i Drammen som journalist i Drammens Tidende. Redaksjonssekretær fra 1945, sjefssekretær fra 1950 og redaktør 1961-71. Stifter av Svelviks Museum 1937. Utga bl.a. «Drammens Haandverk- og Industriforening 1864-1939» (1939), «Forfedrene og vi» (1942), «Svelviks Historie» (1945), «A/S Tyri Fabrikker» (1947), «Buskerud Jernvarehandleres Forening» (1947), «Strømms historie» I-II (1951), «Privatbanken i Drammen» (1954), «Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening, Trelastdireksjonen 1807-1957» (1957), «Forsikringsselskapet Norge 1857-1957» (1957), «Hurums historie» I-II (1963-69) og «Fra spiker til cellulose» (1968).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet