Eik (gnr. 33)

Matrikkelgård i Skoger i sentrum av Østbygda, gikk oppr. fra dennes høyderygg ved Lolland og helt over på Leirelvens vestside. Navnet viser til eikeveksten på stedet. Det ble tidl. skrevet Æik (1398), Egh (1593), Eeg (1723). I 1398 eide Kirken part i gården. Kronen eide på 1600-tallet en halvpart som senere gikk over til grevskapet. I 1650 eide stattholder Hannibal Sehested hele gården, som han skulle ha kjøpt av Preben von Ahnen til Fossnes i Stokke. I 1723 eides gården av byfogd Anders Lund på Strømsø, han drepte i 1724 kjøpmann Jacob Larsen med et kårdestikk ble for drapet dømt til døden. Lund flyktet til Sverige hvor han bodde i 12 år, men i 1738 vendte han tilbake til Strømsø hvor han ble fengslet og senere henrettet. Rasmus Juel overtok i 1728 Lunds part i gården (som i 1724 var blitt solgt til Johanne Lund), og i 1750 også «greveparten». Eik forble i familien Juels eie i 134 år. Fra 1770 til 1824 ble gården drevet som to bruk. I 1862 ble Eik solgt til travsportsmannen Guttorm Brekke (1811-1892), og gården har nå i 142 år vært i hans families eie. Brekke, som var fra Aurland i Sogn, kjøpte gården på auksjon for 14.600 speciedaler. Da auksjonarius spurte om den ukjente aurlendingen hadde garantister, trakk Brekke frem 10.000 speciedaler av skreppen og spurte om ikke kontanter kunne være like bra. Enken Lisa overdro i 1902 gården til sønnen Guttorm Brekke, som i 1917 solgte den til sine to stesønner, Trygve og Jacob Hveding Fretheim. Den neste eier, Jacob Hveding Fretheim jr., startet på 1950-tallet opp galoppstall, og ble med årene en fremragende veddeløpstrener. Stallen og veddeløpsvirksomheten er videreført av nåværende eier, Jacob Hveding Fretheim d.y. Det er 108 bruksnumre på eiendommen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet