Eikhaugen

ble i 1978 satt som navn på forbindelsesveien som førte fra E-18 til Lollandkrysset ved Eikhaugen. Veien lå i hele sin lengde på eiendommen Eik, og navnet var alminnelig brukt i området. Etter omleggingen av E-18 på midten av 1990-tallet er Eikhaugen blitt adkomstvei fra Lollandveien til industribedriftene i Gråterudveien, hvor den nå slutter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet