Ekholt gruver

ligger på Konnerud i et horisontalt parti med ludlowkalk. Her ble det utvunnet jernglans, sinkblende, blyglans, kobberkis, bornitt og kobberglans. Flusspat finnes i store mengder, og dette er et av de få områder hvor breksje forekommer. Gruven, som ble opptatt av Konnerudverket i perioden 1726-66, ble en av verkets viktigste gruver.

Cookies | Personvern

bn