Ekholt gruver

ligger på Konnerud i et horisontalt parti med ludlowkalk. Her ble det utvunnet jernglans, sinkblende, blyglans, kobberkis, bornitt og kobberglans. Flusspat finnes i store mengder, og dette er et av de få områder hvor breksje forekommer. Gruven, som ble opptatt av Konnerudverket i perioden 1726-66, ble en av verkets viktigste gruver.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet