Electro-Zink A/S

Fabrikk for elektrolytisk sinkekstraksjon som i 1916 ble oppført i Kreftings gate på Grønland. Initiativtager var banksjef P. Ltz. Aass samt ingeniørene Major, Ofstad og L. Stürbelle, sistnevnte var en belgier som samme år kjøpte Vestre Nøste i Lier. Hensikten var å utnytte sinkmalmen fra Konnerudgruvene til produksjonen. Et lass ble også transportert til Grønland, men regulær drift kom aldri igang. Fabrikken ble raskt nedlagt og noen år senere erstattet av Drammens Høvleri og Kassefabrikk.

Cookies | Personvern

bn