Eleonoras vei

ble i 1979 satt som navn på veien fra krysset Grubegaten/Slaggveien til gårdene Steinbakken og Helnora. Oppsitterne og bydelsutvalget ønsket navnet Skibakken, idet veien krysser den gamle skibakken under Holmenkollen, evt. Helenoras vei etter gruvesjakten. Ved 2. votering i bystyret fikk Eleonoras vei 40 stemmer, Skibakken 29. Veien har sitt navn etter en av de mest kjente gruveinnganger på Konnerud (vanligvis kalt Helnora, s.d.), som igjen har sitt navn etter et medlem av grev Wedel Jarlsbergs familie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet