Elephantapoteket

Opprettet ved kgl. res. av 25.2.1921, åpnet 2. desember 1921 i Fayegaten 9 på Brakerøya av apoteker Anton Backer (1874-1959), som hadde begynt som lærling ved apotek i Drammen i 1890. På slutten av 1930-årene hadde apoteket 4 ansatte. Apoteker Backer drev samtidig Backers Saftfabrik (s.d.), som hadde lokaler i apotekergården. I 1945 ble Backer suspendert og ved høyesterettsdom i 1948 fradømt retten til å drive apotek. Apoteket ble de nærmeste år drevet ved hjelp av bestyrere, Bjarne Løvstad (1945-49) og Trygve Halvorsen (1949-50). I 1950 ble apoteket overtatt av Trygve Feilberg, senere av Johan Daniel Galtung. Nedlagt på 1970-tallet.

Cookies | Personvern

bn