Eligerte menn

Utvalgte borgerrepresentanter, betegnelsen på det representantskap som deltok i det kommunale styret i danske og norske kjøpsteder under Eneveldet. De ble valgt av magistrat og borgerskap i fellesskap og hadde rådgivende stemme, særlig i økonomiske saker. Allerede i 1663 hadde Lauritz Christensen fått Drammens-byenes borgere til å velge sine første 12 eligerte menn, men først etter at Christiania hadde hatt ordningen noen år, fikk Bragernes i 1770 regler og forskrifter for de eligerte menns virksomhet, og disse ble da valgt: kjøpmennene Casper Holm, Lars Israelsen, Michael von Cappelen, Bernt Heyde, Niels Løchstør og Peter Helt. De eligerte menn førte fra 1774 sitt eget segl med det senere byvåpen og innskriften «Bragernes Byes Sex Mænds Segl». Senere fikk også Strømsø-Tangen sine eligerte menn, som hadde omtrent samme myndighet som det senere bystyre og formannskap. I Norge ble ordningen avløst ved formannskapslovene av 1837. Drammen fikk da et bystyre på 36 medlemmer, hvorav 27 ble nyvalgt mens de 9 eligerte menn fra Bragernes og Strømsø-Tangen dannet det første formannskap.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet