Ellingsen, Elling (27.11.1851 – 5.5.1925)

Fabrikkeier og trelasthandler, f. i Drammen, s. av kjøpmann og bryggerieier Halvor E., gift med Svend Haugs datter Rilda. Utdannet i trelastbransjen. Overformynder i Drammen 1879- 1900. Startet Heen Træsliberi 1879, Ramfos Træsliberi 1889. Tysk visekonsul i Drammen 1895-1901. Ridder av St. Olavs Orden 1904.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet