Ellingsen, Johan Ernst Thorvald (1842 – 1904)

Grosserer og industrimann, f. i Drammen, s. av kjøpmann og bryggerieier Halvor E. Handelsutd. i Kristiania, Tyskland, Frankrike, England og Belgia. Kontorsjef i Christiania Spigerverk ca. 1860. Stiftet 1869 firmaet Thygesen & Ellingsen (senere Baumann & Co. A/S). Styreformann i Den Norske Creditbank, Christiania Spigerværk, Nylands Værksted og Hunsfos Fabrikker, de tre siste bedrifter rekonstruerte han i 1880-årene. Ridder av St. Olavs Orden 1894 og av flere utenlandske ordener.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet