Ellingsrud

Bruk utskilt av Grinderud (bnr. 3, Stubberudveien 140), som i 1852 ble overtatt av Halvor Andersen (1823-1912), snekker og sønn av Anders Halvorsen på Grinderud. Halvor eide lenge også Lutevoll og svigerfarens bruk, Sjøvollen. Sønnen Adolf Hagbart Halvorsen (1853-1928), meierieier i Drammen, eide gården fra 1912 til 1916. Den ble da solgt til ing. Hans Jensen (s.d.), men tre år senere tatt igjen på odel av Adolfs bror, Karl Kristian Halvorsen. Familien er en av de eldste på Konnerud, hvor de har bodd i 7-8 generasjoner.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet