Elster, Peter Lorentsen (+ 1741)

Den norske stamfar for familien Elster, som på begynnelsen av 1700-tallet innvandret til Drammen fra Nordborg i Holsten. Bygget det første orgel i Strømsø kirke, fikk tilnavnet «Pieter orgelbygger», og har en tallrik etterslekt i Norge. Familien holdt til på Strømsø i mer enn 100 år.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet