Elster, Peter Lorentsen (+ 1741)

Den norske stamfar for familien Elster, som på begynnelsen av 1700-tallet innvandret til Drammen fra Nordborg i Holsten. Bygget det første orgel i Strømsø kirke, fikk tilnavnet «Pieter orgelbygger», og har en tallrik etterslekt i Norge. Familien holdt til på Strømsø i mer enn 100 år.

Cookies | Personvern

bn