Elvestad, Alf

Forretning i Hauges gate 4/6 som forhandlet glass, stentøy, porselen, leketøy og kjøkkenutstyr, grunnlagt 1909 av Alf E., på 1940-tallet overtatt av sønnene Roar (1908-1992), Hans og Alf Børre E. (* 1916). Nedlagt ca. 1950, hvoretter Alf Børre E. fortsatte sitt fotografiske atelier (grunnlagt 1945) og Roar forretning med salg av kjøle-, vaskeri- og oljefyringsanlegg samt kjøkkenmaskiner i rustfritt stål i Hauges gate 4. Roars forretning ble nedlagt på 1950-tallet, mens Alf Børre Elvestad fortsatte sitt fotografiske atelier til 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet