Emanuelstenen

Sydøst for «Hansens myr» på veien mot Øvre Leitjern ligger en stor stenblåkk på skrå, her er det plass til en mann under. Stenen kalles Emanuelstenen etter en mann som bodde under den en hel sommer mens han hugget tømmer. Det sies at Emanuel ikke hadde klokke, men målte dagene i brød – kona sendte med ham seks brød, han spiste ett om dagen, og da det siste var fortært ruslet han hjem til kona, for da var det lørdag kveld. En dag kom han ikke hjem før søndag kveld. Det var konas skyld, for hun syntes hun denne gangen hadde bakt så små brød at hun hadde sendt med syv i stedet for seks.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet