Emiltråkket

ble i 1985 av Gatenavnkomitéen foreslått som navn på en opparbeidet gangvei i nærheten av idrettshallen på Konnerud, fra Jarlsbergveien og opp til snuplassen i Pettersvollen, etter den ene av brødrene Emil og Magnus Thorsberg, hvis tidligere gangveier veien gikk over.

Cookies | Personvern

bn