Engbakken

Boplass under Vestby på delet mellom Sandbråten og Vestby, ca. 150 meter opp fra Bremsa i nærheten av en høyspentmast. Plassen ble fraflyttet for meget lenge siden.

Cookies | Personvern

bn