Engbakken

Boplass under Vestby på delet mellom Sandbråten og Vestby, ca. 150 meter opp fra Bremsa i nærheten av en høyspentmast. Plassen ble fraflyttet for meget lenge siden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet