Engelstrup, Mads Olufsen (+ 24.12.1702)

Sogneprest til Sande og Skoger 1671-1702, fra 1653 kapellan hos sin forgjenger. Om E. ble skrevet at «han berømmes ellers av megen lærdom og mange dyder», og at «hans to sønner ble velansette menn.»

Cookies | Personvern

bn