Engelstrup, Mads Olufsen (+ 24.12.1702)

Sogneprest til Sande og Skoger 1671-1702, fra 1653 kapellan hos sin forgjenger. Om E. ble skrevet at «han berømmes ellers av megen lærdom og mange dyder», og at «hans to sønner ble velansette menn.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet