Engen og Solli

Bruk utskilt av Grinderud (bnr. 9, Stubberudveien 165), som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Engebret Olsen for 67 riksdaler. Christen Tveten, som overtok bruket i 1928, var postfører ved siden av å drive gården.

Cookies | Personvern

bn