Engen og Solli

Bruk utskilt av Grinderud (bnr. 9, Stubberudveien 165), som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Engebret Olsen for 67 riksdaler. Christen Tveten, som overtok bruket i 1928, var postfører ved siden av å drive gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet