Erik Olsens gate

Tverrgate mellom Dronninggaten og Konggaten, fikk i 1869 sitt navn etter kjøpmann E. O. (s.d.), som hadde sin privatbolig i Konggaten 4. Denne ble etter hans bortgang overdratt til bolig for «6 verdige og trengende enker» (Erik Olsens Enkehus), i dag er eiendommen bebygget med eldreboliger og velferdssenter for eldre.

Cookies | Personvern

bn