Erik Olsens gate

Tverrgate mellom Dronninggaten og Konggaten, fikk i 1869 sitt navn etter kjøpmann E. O. (s.d.), som hadde sin privatbolig i Konggaten 4. Denne ble etter hans bortgang overdratt til bolig for «6 verdige og trengende enker» (Erik Olsens Enkehus), i dag er eiendommen bebygget med eldreboliger og velferdssenter for eldre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet