Eriksen, Alfred

Papirforretning, bokbinderi, rammeforretning og linjeranstalt i Hauges gate 21, grunnlagt 1899 av bokbindermester A. E. Aksjeselskap 1939 med sønnen Arvid E. som disponent. Bokbinderiet hadde egen linjeringsanstalt for protokoller. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn