Eriksen, Bjarne (1902 – 1986)

Prest og forfatter i Drammen. Tredjeprest til Strømsø kirke 1940-50, res. kap. 1950-61, sogneprest til Strømsø og Tangen 1961-72. Utga 1943 diktsamlingen «Duggdråper» og i 1967 festskriftet «Strømsø menighet i 300 år».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet