Eriksrud, O. R., A/S (Brager Kolonial, Grette Kolonial)

Kolonial-, mel- og fetevareforretning i Nedre Storgate 60 med egen avd. for kjøtt og melk, grunnlagt 1914. Aksjeselskap 1928 med O. R. Eriksrud som disponent. Firmaet var også aut. radioforhandler (Eriksruds Radio A/S, grunnlagt 1931) med salg av radio-, musikk- og fotografiske artikler samt elektrisk utstyr. Kolonialforretningen ble i 1939 overtatt av H. Guttormsplass, som ga forretningen navnet Brager Kolonial. Den ble i 1946 overtatt av Reier K. Grette og skiftet igjen navn, til Grettes Kolonial, med filialer i Tord Pedersens gate 5 og Hans Hansens vei 127. Nedlagt på 1980-tallet. Den elektriske forretning ble i 1949 ble videreført på samme adresse under navnet O. R. Eriksruds Eftf. A/S med Arne Tollefsen som disponent. Flyttet på 1950-tallet til Nedre Storgate 15, nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet