Eskerud (gnr. 83)

Matrikkelgård i Konnerud sogn. Navnet kommer av Eski, et sted bevokst med asketrær. Tidl. skrivemåter: Eskirud, Eskerød (1593), Escherød (1604), Edscherøed (1723). Fra gammelt av Krongods, senere grevegods. Ved makeskifte kom gården i 1699 i C. H. Hausmanns eie, men arvingene solgte i 1738 gården tilbake til greven. Den hørte senere til Jarlsbergverket og ble i 1777 utparsellert og solgt til verkets arbeidere. Hovedparsellen (bnr. 4) het oppr. Skråbakken og ble ved auksjonen i 1777 solgt til Erik Johannessen, som senere kjøpte flere parseller. Det var oppr. en kalkovn på bruket, men den brant ned «under en mere enn almindelig belivet dansemoro på gården». I 1844 kjøpte kjøpmann Peter Larsen i Drammen eiendommen og ombygget hovedbygningen, som senere ble en del av Konnerud sanatoriums vestre fløy. Militærlege Peder Gilhuus fra Lier eide gården fra 1857 til 1869 og drev legepraksis der. Senere ble gården solgt til Dillwyn & Co.s bestyrer Jacob Ths. Rørdam (1825-1889), og etter at brukseier G. P. Braathen i Sundsvall hadde eid gården i noen år, ble den i 1896 solgt til et konsortium som anla Konnerudkollen Sanatorium (s.d.). Etter sanatoriets tid ble eiendommen i en lang årrekke forpaktet av Eskild Jensen, som få uker før sin død i 1997 kjøpte en del av eiendommen med gårdsbruket av staten. Drammen kommune overtok resten av eiendommen som ble lagt ut til friareal. Det er i dag 73 bruksnumre på eiendommen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet