Espesetgaten

ble i 1981 satt som navn på den kjørbare gangveien/turveien fra Stubberudveien til Poppegårdsveien forbi Espeset, etter at Gatenavnkomitéen hadde forkastet det mer folkelige «Espeseten».

Cookies | Personvern

bn