Espesetgaten

ble i 1981 satt som navn på den kjørbare gangveien/turveien fra Stubberudveien til Poppegårdsveien forbi Espeset, etter at Gatenavnkomitéen hadde forkastet det mer folkelige «Espeseten».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet