Evensbakken

Vei langs Løkkebergparkens vestside fra Løkkebergveien til Tord Pedersens gate. Fikk i 1929 sitt navn med den begrunnelse at man ville minnes Evensolla som lå i nærheten, øverst på Brandten borgjordene, og som var i ferd med å forsvinne som vanninntak på grunn av den tiltagende bebyggelse.

Cookies | Personvern

bn