Evensbakken

Vei langs Løkkebergparkens vestside fra Løkkebergveien til Tord Pedersens gate. Fikk i 1929 sitt navn med den begrunnelse at man ville minnes Evensolla som lå i nærheten, øverst på Brandten borgjordene, og som var i ferd med å forsvinne som vanninntak på grunn av den tiltagende bebyggelse.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet