Evensen, Even (1826 – 1909)

Byfogd, f. i Drammen, s. av arbeider Even E. Etter juridisk embetseksamen i 1851 byfogd og overrettssakfører i Kristiansund, foged og sorenskriver i Tana og byfogd i Skien inntil han i 1884 ble byfogd i Drammen hvor han satt til 1907. Kst. amtmann i Bratsberg og stortingsmann 1871-76. Ridder av St. Olavs Orden 1896.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet