Evensen, Johanne

Kolonialforretning i Danvikbakken 3, i 1928 overtatt av Lina Gulbrandsen og i 1939 av Einar Wiig. Forretningen omsatte kolonialvarer, melk og bakeriprodukter. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet