Evenshaug, Oddbjørn (* 3.7.1938)

Cand. paed. og fagbokforfatter, f. i Trondhjem, bosatt i Drammen. Universitetslektor ved Pedagogisk forskningsinstitutt 1968-80, førsteamanuensis 1980-2004 (instituttbestyrer 1983-86). Gjesteforeleser ved Purdue University i Indiana, USA, 1987-88. Ordfører i repr. skapet for Vårt Land 1989, formann i Kirkerådet 1991-98, leder av styret i Verbum forlag, en rekke styreverv i kristne foreninger og organisasjoner m.v. Har utgitt bl.a. «Barne- og ungdomspsykologi» (1973), «Om barnet – for foreldre» (1977), «Barnedåp og oppdragelse» (1981), «Hvem skal oppdra barna?» (1983), «Barnet i våre hender» (1986), «Pedagogikk og lærerutdanning» (1987), «Barnet og religionen» (1989), «Barnet på vei mot selvstendighet» (1990), «Barnets utvikling: Fra spedbarn til tenåring» (1993), «Familiepedagogikk. Oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor» (1997), «Hjelp meg å leve» (2001), «Parenting with purpose» (Minneapolis 2001).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet