Evensmo, Sigurd (14.2.1912 – 17.10.1978)

Journalist, forfatter og filmmann, bosatt i Drammen fra 15. desember 1931 til 1. april 1935. Som journalist i Fremtiden bodde han sammen med to andre Fremtiden-medarbeidere, Oddvar Aas og Fred. Kristensen, i boligen «Kollektivet» i Sanatorieveien. I Drammen debuterte han som forfatter med skuespillet «Konflikt» (Tiden 1934), og skrev Drammens typografiske forenings 50-års beretning (1935) samt utallige avisartikler i Fremtiden under signaturen Bastian, i tillegg til vanlig journalistisk arbeid med reportasjer, bokanmeldelser og annet kulturstoff. Senere gjorde han Fremtiden og Drammen kjent over hele landet i sin roman «Flaggermusene» (1949), her er handlingen lagt til Drammen og hovedpersonen arbeider som journalist i en arbeideravis. Gjennom beskrivelsen av avisens redaktør gir Evensmo et fascinerende portrett av Torgeir Vraa.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet