Evjen & Co.

Dampdrevet sagbruk på Lille Landfald, grunnlagt 1869 av H. L. Schmidt fra Slesvig-Holstein, som fra 1840 hadde forsøkt seg med forskjellige industrielle anlegg her – først en oljemølle som han drev i 6 år, deretter en vannsag oppe i bekken og et teglverk nede ved Hotvedtveien, en vindmølle på haugen bak Muusøya og en melmølle som var i drift i 4-5 år. Sagbruket, som omfattet hele Muusøya, ble i 1875 solgt til interessentskapet Evjen & Co. Det ble i 1917 videresolgt til Nøsted Bruk, som i 1930 solgte videre til et interessentskap bestående av Hans Wiger, Johan Bjerknes, Johan Hobbelstad og Ole Krekling.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet