Evjua

Kort gatestump som over sidlendt grunn dannet forbindelse mellom Iver Holters gate og Tangensporet, navnsatt 1929, men navnet ble senere frafalt. Oppr. navnet på en del av Solbergelven i nærheten av Rundtom.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet