Evjua

Kort gatestump som over sidlendt grunn dannet forbindelse mellom Iver Holters gate og Tangensporet, navnsatt 1929, men navnet ble senere frafalt. Oppr. navnet på en del av Solbergelven i nærheten av Rundtom.

Cookies | Personvern

bn