Expedit, D/S

Dampskip, bygget av rederiet Broch & Schwencke. Trafikerte ruten Drammen – Vestfold – Kristiania fra 1867 til antagelig noe over århundreskiftet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet