Expedit, D/S

Dampskip, bygget av rederiet Broch & Schwencke. Trafikerte ruten Drammen – Vestfold – Kristiania fra 1867 til antagelig noe over århundreskiftet.

Cookies | Personvern

bn