Fagerheim

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 2 under Bakke (Mandsvold), utvidet med deler av Lerpe og Gundesø. Eides fra 1913 av Skoger-politikeren Karl Johan Borge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet