Fagerheim

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 2 under Bakke (Mandsvold), utvidet med deler av Lerpe og Gundesø. Eides fra 1913 av Skoger-politikeren Karl Johan Borge.

Cookies | Personvern

bn