Fagerlibakken

Forbindelsesvei fra 2. Strøm terrasse til Styrmoes vei på Danvik, forbi Danvik Folkehøyskole (tidl. Danvik kristelige ungdomsskole). Den lille bakken er en del av flere ferdselsårer mellom Drammen sentrum og bydelen Fjell, som i sin helhet går gjennom boligstrøk idet byplanleggere og politikere «glemte» egen adkomstvei da denne bydelen ble utbygget på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet