Falch & Knudsen

Skipsmegler-, befraktnings- og spedisjonsfirma i Åbys gt. 9, grunnlagt 1880, i 1884 videreført av Søren Falch under navnet Skipsmegler Søren Falch. Firmaet ble i 1915 overtatt av Anthon Johan Ellingsen (1865-1943) og kontoret flyttet under navnet Søren Falchs Eftf. til innehaverens gård, Åbys gate 9. I 1919 overtok firmaet ekspedisjonen for A/S Union Co., og ekspederte for dette selskaps fabrikker i Drammensvassdraget årlig ca. 30.000 tonn papir fra Drammen til havner over hele verden. Firmaet drev forøvrig befraktning, klarering, kjøp og salg, spedisjon, assuranse og linjeagentur og var fra starten av agenter for Fearnley & Eger. Ellingsens sønner Anthon og Erling E. ble medinnehavere 1937, sistnevnte overtok ved farens død i 1943 den daglige ledelse og endret firmanavnet til Anth J. Ellingsen. I 1949 overtok han firmaet for egen regning under firmanavnet Erling Elligsen, flyttet til Tollbodgaten 97 på 1950-tallet, nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet