Falck, Thomas Dorotheus Scheen (1829 – 1889)

Stortingsmann og skipsreder, f. i Drammen, flyttet senere til Stavanger hvor han i 1862 grunnla eget skipsrederi. Ordfører i Stavanger og stortingsmann 1874-76, sterkt engasjert i det stedlige næringsliv. Ridder av St. Olavs Orden 1882.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet