Falster, Nils Christian Ugland (1858 – 1934)

Bokhandler i Drammen, f. på Bragernes, drev fra 1879 bok- og papirhandel samt engroshandel i Nedre Storgate. Bokhandelen ble nedlagt i 1910 og engroshandelen ble flyttet til Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet