Farmanden, D/S

Dampskip, bygget 1865, som i 1876 ble innkjøpt av Drammen Kystdampskibsselskab og satt inn på rutene Drammen – Skiensfjorden og Drammen – Kristiania. Farmanden tok både gods og passasjerer til den i 1914 ble ombygget til en ren lastebåt. Den forliste i 1923 under uvær utenfor Filtvet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet