Faye, Gerhard (Georg) (1765 – 1802)

Prest i Skoger, s. av skipsfører Hans F. på Huseby i Lier. Kapellan i Skoger 1789-98, deretter sogneprest i Botne. F. gjennomleste Erland Thoresens store manuskript om Jarlsbergverket – «Beskrivelse over Det Jarlsbergske Sølvhaltige Blye- og Kobberverk» og besørget det trykket i «Topografisk Journal». Boken ble i 1979 utgitt i faksimileutgave.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet