Faye, Hans Gerhard (1728 – 1795)

Skipper og grosserer i Drammen, s. av sogneprest Giert Faye. Eier av Sørum i Lier, hadde i 1770-årene en maltmølle i Øvre Storgate mellom Konggaten og Kirkegaten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet