Faye, Hans Gerhard (1728 – 1795)

Skipper og grosserer i Drammen, s. av sogneprest Giert Faye. Eier av Sørum i Lier, hadde i 1770-årene en maltmølle i Øvre Storgate mellom Konggaten og Kirkegaten.

Cookies | Personvern

bn