Fayeløkken

Løkke (senere Iver Holters gate 43) som på 1800-tallet ble ervervet av fam. Solberg på Kobbervik. Eiendommen ble i 1775 fraskilt Nordre Fjeld, og ble senere betraktet som en del av Kobbervik.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet