Felleveien

Liten boliggate på Åskollen øst for Nordbyveien, fikk sitt navn i 1985. Felle står her i betydningen nedlegge, drepe, og står i sammenheng med de to øvrige veinavn i strøket som ble navnsatt samtidig: Veideveien og Jaktveien.

Cookies | Personvern

bn