Felleveien

Liten boliggate på Åskollen øst for Nordbyveien, fikk sitt navn i 1985. Felle står her i betydningen nedlegge, drepe, og står i sammenheng med de to øvrige veinavn i strøket som ble navnsatt samtidig: Veideveien og Jaktveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet