Fergestad, Petter Inge (* 21.1.1939)

Ingeniør og forfatter, f. i Orkdal, s. av Ingvald F., fra 1964 ansatt ved National Industri og bosatt i Drammen. Tok 1972 doktorgraden ved NTH på en avhandling om hva som skjer inne i en transformator når den treffes av en lynoverspenning, «Transient Oscillations in Transformer Windings». Bosatte seg i 1983 på Konnerud hvor han grunnla bedriften Scan-Tech, som produserte datastyrte kontrollsystemer for de signaler som bakkestasjonene sender ut til fly, utviklet en radar som kan brukes til å se under jordoverflaten og ved hjelp av denne bisto Kirkens Nødhjelp i Ethiopia med å finne vannkilder langt under bakken. Inngikk i 1996 avtale om utleie av datautstyr til samtlige 26 kommunale flyplasser i Sverige og bisto samme år ESA med å utforske grunnforholdene på Månen og planeten Mars. Debuterte 1980 som skjønnlitterær forfatter med boken «Fnurkenes forunderlige verden».

Cookies | Personvern

bn