Finne, Henrik Christian (15.9.1797 – 14.2.1870)

Kaptein og tollkasserer, f. i Lier, s. av generalmajor Edvard N. F. Adjunkt ved Larvik middelskole 1824-32, veiinspektør i Buskerud 1834-39, kaptein 1840. Bestyrte forskjellige av Statens veianlegg 1839-45, veikonsulent 1846-51, tollkasserer i Moss 1851-57. Ridder av St. Olavs Orden 1848.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet