Finnerudveien

Kort vei fra Kleivene til Nærbyveien. Den ble i 1984 gitt navnet Finnerudhaugen etter bydelens eldste gjenværende hus, daværende Kleivene 57. Navnet ble i 1985 endret til Finnerudveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet