Fjeld, J. A., A/S

Kolonial- og melkeforretning, skipshandel, salg av glass og stentøy m.m., grunnlagt 1935 i Havnegaten 32 med Rolf Fjeld som disponent. Flyttet på 1950-tallet til Spinnerigaten 18, men beholdt butikken i Havnegaten som filial, denne ble nedlagt da butikken på 1960-tallet flyttet til Gamle Kongevei 14. Overtatt av Olga Fjeld ca. 1970, nedlagt få år senere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet