Fjeldsbyen og Frydenhaug Velforening

Grunnlagt september 1945 etter initiativ av Rolf Mathisen, Herman Olsen, Alf Helgesen, Erling Falch og Einar Hegg. Foreningens formål har vært å bedre forholdene i bydelen, blant annet m.h.t. vann, avløp, veier, lekeplasser, forsamlingshus og kollektivtrafikk. Foreningen arbeidet også aktivt for ungdomsklubb og lysløype.

Cookies | Personvern

bn